01 July 2015 ~ 0 Comments

Štítky:: ,

V kterých zemích se nejvíce pracuje?

Ač je to k nevíře, Nový Zéland a Česká republika spolu mají relativně hodně společného. I když jsou obě země na úplně opačných koncích zeměkoule, z ekonomického hlediska jsou na tom v některých aspektech velice podobně. Jedním z těchto příkladů pak může být čerstvé porovnání zemí podle toho, jak moc v nich jejich obyvatelé musejí pracovat.

Kompletní článek v angličtině naleznete zde a hned na prvním grafu si můžete všimnout, že z hlediska ročně odpracovaných hodin jsou na tom Češi Kiwi velice podobně (a Kiwi se svými 849 hodinami dokonce i trošku hůře). Třetí graf je potom asi nejvíce zajímavý – porovnává jednotlivé země vzhledem k jejich ekonomické propseritě a průměrném množství hodin, které si jejich obyvatele odpracují. Ne moc překvapivě je na špici Lucembursko z povzdalí následované Norskem. Ale opět, ke konci seznamu naleznete pospolu jak Nový Zéland, tak i Českou a Slovenskou republiku

P.S. Samozřejmě průměrně odpracované hodin jsou rozpočítané na veškeré obyvatelstvo a zahrnuje tak i nepracující, důchodce a nemluvňata.

Prosperita vzhledem k pracovnímu vytížení

Leave a Reply