Working Holiday Visa

Toto vízum je určené pro několik světových zemí a od roku 2005 mezi tyto země patří také Česká republika. Každý rok se vydává omezené množství víz pro jednotlivé země, pro Čechy je tento počet stanoven na 1200 kusů a počítadlo se resetuje každý rok 1. dubna. Zatím nikdy nedošlo k vyčerpání počtu povolení a tak je prakticky získání tohoto víza prakticky jen formalitou. Před jeho vydáním a navíc i po čas jeho držení však musíte splnit několik podmínek.

Věková hranice

Pro mnohé zřejmě nejzásadnější podmínkou bude hned ta první. V době žádosti o vízum musíte být starší osmnácti let a mladší jednatřiceti. Přesná formulace od novozélandských úřadů sice zní jinak, a to že věk žadatele musí být mezi 18 a 30 lety, což se dá vykládat i požadavkem na stáří do 30 let. Empiricky zjištěna a ověřena v praxi je však ona 31-roční hranice.

Navíc tento fakt v důsledku znamená to, že na Zéland můžete přijet těsně před dvaatřicátými narozeninami. Vízum je vám totiž vydáno s roční platností, kdy můžete přicestovat na do země a při vstupu je vám vydáno separátní pracovní povolení na jeden rok datované od okamžiku vstupu. Takže pokud požádáte o víza před 31. narozeninami a na Zéland přicestujete cca rok potom (tedy před narozeninami s číslem 32), můžete zde cestovat a pracovat až do vašich třiatřicetin. Jediným omezením je pak v tomto případě bude fakt, že v rámci Working Holiday pobytu nebudete moci krátkodobě opustit zemi, zaskočit si třeba do Austrálie a pak se zase vrátit, protože nebudete mít platná víza (uvědomte si rozdíl mezi Permitem a Vízy).

Bezpečnostní a zdravotní požadavky

Druhým významným požadavkem je pak splnění zdravotních a bezpečnostních podmínek, což v kostce znamená čestné prohlášení o tom, že nemáte žádnou nebezpečnou infekční chorobu a nejede na Zéland dělat bordel a provozovat trestnou činnost.

Ostatní podmínky

Ostatní požadavky už pak nejsou až tak zásadní a navíc v drtivé většině případů nejsou kontrolovány – ale nedoporučuji se na to slepě spoléhat. Takže v kostce s sebou nevozte děti, váš pas musí být český a platný ještě další tři měsíce po plánovaném opuštění Nového Zélandu.

Je dobré mít koupenou zpáteční letenku, jinak musíte prokázat dostatek financí na její pozdější zakoupení. Navíc byste s sebou měli mít 4,200 novozélandských dolarů (popřípadě odpovídající částku v jiné měně) jako důkaz toho, že si jste schopni pokrýt své náklady na život. Speciálně tuto věc immigrační moc nekontrolují, někteří kontrolovaní zase uvádějí, že jim jako důkaz stačil výpis z účtu v češtině se zakroužkovanou částkou – prostě informace se různí a je na vás, jak moc zodpovědně se k tomu postavíte.

Posledním požadavkem je pak to, že nesmíte být držiteli už jednou dříve uděleného Working Holiday permitu – jinými slovy, Working Holiday si můžete užít jen jednou v živote 🙂

Work Permit

Výše uvedené podmínky jsou tedy potřebné k tomu, aby vám úředník povolil vstup do země. Poté vám do pasu dá razítko s pracovním povolením, které má jen jednu ale zato zásadní podmínku. Můžete totiž pracovat pouze jako temporary pracovník (není tedy možné získat full time job) a navíc je doba zaměstnání omezena na tři měsíce u jednoho zaměstnavatele (čili za tři měsíce musíte jít pracovat jinam).

Ze všech požadavků celkem jasně plyne ona definice Working holiday programu – pokud jste mladí a bezdětní a chcete se podívat po Novém Zélandu, klidně přijeďte. S největší pravděpodobností si vyděláte zpět své náklady a zaplatíte stravné a cestovné a na zpáteční cestě domů to pak můžete vzít přes nějakou exotiku či Asii. A pokud plánujete zůstat na Zélandu déle, popřípadě pracovat v oboru, teoreticky s těmito vízy můžete přijet také a pak zkusit zlomit nějakého zaměstnavatele na lepší permit.

Jak Víza získat

V současné době je celý proces velice jednoduchý – na webu vyplníte online form, zaplatíte poplatek (45 liber) a pošlete pas do Londýna na NZ ambasádu odkud vám během 5-10 dní přijde zpět. Anebo pro totéž použijete nějakou agenturu, která si samozřejmě vše nechá zaplatit. Osobně doporučuji si to na tom webu naklikat sám, aspoň si procvičíte úřední angličtinu a ona to stejně žádná věda není.